BBOY ASSASIN
BBOY ASSASIN

Description de l'événement :

BBOY ASSASIN ( B-boy and B-girls battle 1 vs. 1 )
to je akce, kde jsou parádní cyphery, KO battly a jedinečný assassin koncept, ve kterém můžeš právě ty dokázat, že jsi ten největší break kill master!
Co je to ASSASSIN KONCEPT? Dostal ses do TOP 4? Yes, tady veškerá legrace končí. Tvým úkolem teď bude dát takový vstup, že ho nikdo jiný z finalistů nepřekoná. Každý bboy z Top 4 dostane 3 assassin kartičky, které symbolizují jeho životy. Vítězem se stane ten, kdo v daném časovém limitu nasbírá nejvíc kartiček nebo eleminuje ostatní tanečníky.
PŘIKLAD: Máme top 4 bboys A, B, C a D. Nastaví se čas a jede se battle. Bboy A udělá vstup, bboy B si myslí, že ho překoná, vlítne na parket a udělá proti němu svůj vstup. Porota ohodnotí, jestli vstup bboye B překonal bboye A nebo ne. Pokud NE: bboy B odevzdá jednu kartičku bboyi A Pokud ANO: cypher pokračuje. Do hry vstoupí třeba bboy C a opět, pokud bboy C překonal už ted’ bboye B, tak se jede dál, pokud ne, tak bboy C odevzdá kartičku bboyi B a bboy A nemá nic, protože byl před tím překonán bboyem B. Pokud ses v téhle slovní úloze ztratil, nevadí, přijď a uvidíš na místě.
Každopádně podstatné je to, že MUSÍŠ DÁT TAK DOBRÝ VSTUP, ABY TEN, CO PŮJDE PO TOBĚ TĚ NEMĚL ŠANCI PREKONAT!
KATEGORIE
Děti do 12 let
Začátečníci 13+
Profíci 13+
Porota:
Štěpis – PBS ( Cz)
Yuri – Prostějov ( Cz )
Gregory – BWA ( PL)
DJ: Hustler OG (East Bboys)
MC: Klassik (East Bboys)
Vstup: 150 Kč

INFO ENGLISH
BBOY ASSASSIN ( B-boy and B-girls battle 1 vs. 1)
it’s an event with awesome cyphers, KO battles and a unique assassin concept in which you can prove that you are the biggest break kill master!
What is the ASSASSIN CONCEPT? You got to TOP 4? Nice, this is where the fun begins. Your task from now on will be to make a set that no other finalist can beat. Every bboy in top 4 gets 3 asdassin cards that represent his lives. Whoever obtains the most assassin cards from his opponents or eliminates all of his opponents in given time limit will be the winner.
EXAMPLE: We got top 4 bboys A, B, C and D. Time limit will be set and the battle begins. Bboy A makes a set, bboy B thinks he can do better and makes his set. The judges decide if bboy B did better than bboy A or not. If B did not do better than A: Bboy B loses a card to bboy A If B did better than A: Cypher continues. Bboy C enters the cypher and again if bboy C did better than bboy B the cypher continues, if not he loses a card to bboy B. Bboy A gets nothing, because he was already beaten by bboy B.
If you got lost in this math problem, nevermind, just come to the battle and see for yourself. The most important thing is that YOU HAVE TO DANCE SO GOOD THAT THE NEXT BBOY DOESN’T BEAT YOU!
CATEGORY
Kids under 12
Beginners 13+
Profi 13+
Judges:
Štěpis – PBS ( Cz)
Yuri – Prostějov ( Cz )
Gregory – BWA ( PL)
DJ: Hustler OG (East Bboys)
MC: Klassik (East Bboys)
Entry: 150 czk

Lien d'inscription :

https://www.facebook.com/events/1508260496400399/?active_tab=discussion

Lieu de l'événement :

📍Gagarinova 844, 500 03 Hradec Králové 3-Slezské Předměstí, Czech Republic

Date de l'événement :

📅 14-04-2024

Vidéo de l'événement :

🗺️Carte des événements🗺️